Het bestuur van Mahjonggezelschap Schoon Spel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://schoonspel.nl, Deursenseweg 4, 5351 NN Berghem, tel +31 6 50428836 en tel. +31 6 23197457


D. van Grinsven en O. Sommers zijn verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Mahjonggezelschap Schoon Spel en zijn te bereiken via info@schoonspel.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Mahjonggezelschap Schoon Spel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aanmeldt als lid van de vereniging en/of omdat men zich aanmeldt voor deelname aan door Mahjonggezelschap Schoon Spel georganiseerde toernooien. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • EMA nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoonspel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mahjonggezelschap Schoon Spel verwerkt de verkregen persoonsgegevens in een afgeschermde ledenadministratie, bij aanmelding voor de Mahjonggezelschap Schoon Spel.

De gegevens bij inschrijving toernooien worden gebruikt ten behoeve van vermelding deelname op de website en scoreregistratie. Toernooiuitslagen worden vermeld op de site van de Nederlandse Mahjongbond (NMB), Mahjongnews en de European Mahjong Association (EMA).

Deze gegevens worden gebruikt om telefonisch contact op te kunnen nemen, en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact te zoeken indien telefonisch geen contact mogelijk is.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mahjonggezelschap Schoon Spel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Concreet houdt dit in:


  • Bij beëindiging van het lidmaatschap is dat 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap
  • 1 maand na afloop van het betreffende toernooi, waarvoor aangemeld is, behoudens voor- en achternaam bij de uitslagen over meerdere jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mahjonggezelschap Schoon Spel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies die wij gebruiken

Mahjonggezelschap Schoon Spel maakt op deze website geen gebruik cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schoonspel.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mahjonggezelschap Schoon Spel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@schoonspel.nl.


Aanpassen privacy beleid

Mahjonggezelschap Schoon Spel houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.